Privatumo ir atsakomybės politika

www.sushiexpress.lt ir jo lankytojų duomenis tvarko ir prižiūri UAB „Fresh Projects“.

Asmeninės informacijos naudojimas

UAB „Fresh Projects“ saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja, teikiant Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Kiekvienam www.sushiexpress.lt lankytojui, kuris registruojasi tinklalapyje užtikrinama teisė į privatumą.

Rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik gavus Jūsų sutikimą. Jūsų duomenys gali būti naudojami statistinei informacijai rinkti, kuri neatskleis Jūsų tapatybės. Anoniminė statistinė informacija gali būti perduota trečiosios šalims.

UAB „Fresh Projects“ neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

www.sushiexpress.lt lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad UAB „Fresh Projects“ ištaisytų ar sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti UAB „Fresh Projects“ paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) arba sustabdomas.

Informacija kompiuteryje

Jums lankantis tinklalapyje www.sushiexpress.lt pasiliekame teisę į Jūsų kompiuterį įrašyti informaciją („cookie“). Dėka šios informacijos Jūs galite lengviau naudotis mūsų tinklapiu ir galime užtikrinti visų formų nepriekaištingą veikimą. Šioje informacijoje nėra saugomi Jūsų asmens duomenys.

Jeigu pageidaujate, galite šią informaciją („cookie“) ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle.

UAB „Fresh Projects“, (kodas 302430092, rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė registrų centras), J. Kubiliaus g 16, Vilnius, atsako už Jūsų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą.